HOESSEE – Privacy verklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van HOESSEE. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld, met welk doel en hoe met je gegevens omgegaan wordt.
HOESSEE respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer je tot een aankoop overgaat, ga je automatisch akkoord met de privacyverklaring. Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden en alleen gedeeld worden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Opgemaakt op 18-10-2018

Persoonsgegevens die wij verwerken

HOESSEE verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode + woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Eventuele gegevens die je ons via e-mail of contactformulieren toestuurt

Met welk doel verwerken wij jou persoonsgegevens

HOESSEE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je naam en adresgegevens gebruiken we voor de verzending van je aankoop. Verzending gebeurt met PostNL en wordt verwerkt met verzendsoftware van Sendcloud.
 • Je voornaam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven via MailChimp.
 • Je voornaam, e-mailadres en overige gegevens die je invult bij het gebruik van een contactformulier of wanneer je ons een e-mail stuurt worden gebruikt om je contactaanvraag te beantwoorden.
 • Je telefoonnummer wordt alleen gebruikt wanneer er onduidelijkheden zijn over je bestelling of wanneer er een ad hoc wijziging is in de levering van je bestelling.
 • Om een sluitende financiële administratie te kunnen voeren gebruiken we je betaalgegevens zoals ingegeven via een van de betaalopties bij het afrekenen van je aankoop (Mollie, PayPal, directe bankoverschrijving of iZettle)
 • Je naam en e-mailadres worden gebruiken door ons betaalsysteem om een order en/of betaalbevestiging te kunnen versturen.
 • HOESSEE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • HOESSEE neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beheert

De gegevens die HOESSEE ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Mailchimp
Onze nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Wanneer je ervoor kiest om je aan te melden voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
Antagonist
De e-mail van HOESSEE wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact met ons opneemt via mail of ons contactformulier, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.
Antagonist en Google Drive
De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist en wij gebruiken Google Drive om backups op te slaan. Gegevens die jij achterlaat op de website van HOESSEE zijn op de servers van Antagonist en Google Drive opgeslagen.
Google Analytics
HOESSEE maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De gegevens die Google Analytics op de website verzameld worden versleuteld en anoniem verwerkt, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

HOESSEE bewaart je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met HOESSEE via e-mail of ons contactformulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Wij bewaren deze e-mails zolang als nodig is voor de behandeling ervan.
Aankopen in de webshop
Via de webshop worden gegevens verzameld die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen. Verzending gebeurt via PostNL met software van SendCloud en betalingen via Mollie, PayPal, directe bankoverschrijving of iZettle. Verzamelde gegevens worden 7 jaar bewaard om aan de verplichting van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen te kunnen voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd en worden verwijderd wanneer jij hier zelf toestemming voor geeft. Je kan je op elk gewenst moment uitschrijven voor onze nieuwsbrief, wij geven hiervoor in elke nieuwsbrief een optie.
Google Analytics
Deze anonieme gegevens die Google Analytics verzamelt, worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Boekhouding
Onze boekhoudgegevens worden beheerd door Informer en 7 jaar bewaard, volgens de wettelijke verplichting wegens de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door HOESSEE of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk extra beveiligingscodes.
De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk verificatie. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van HOESSEE privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Cookies

HOESSEE gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
HOESSEE maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden, namelijk Google Analytics, ter verbetering van het functioneren van onze website. De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.
Bij jou eerste bezoek aan onze website, vragen wij altijd je akkoord te geven voor het gebruik van Cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Rechten

Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jou gegevens
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij HOESSEE vastgelegd en bewaard worden. Je kan een verzoek bij ons indienen om je gegevens in te zien, over te dragen naar een andere partij, te rectificeren of te verwijderen. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@hoessee.com. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens waarover wij beschikken.
Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je zelf aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van jou persoonsgegevens door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat HOESSEE niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

HOESSEE neemt de bescherming van jou persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Heb jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Of heb je toch nog vragen? Neem dan alstublieft contact met ons op. 

Onze contactgegevens

Kantoor adres:
HOESSEE
Willem Kuijperstraat 102 A
2584 XZ Den Haag

info@hoessee.com

BTWnr:139437216B01
KvK: 51739232